Fotos - Etna - Begrabener Ort

Suchen  
Etna - Begrabener Ort
Bild 5 / 10
Etna  mit erkalten Lava Vulkan Etna Etna 2 Kreislauf des Lebens Vulkan Asche Etna - Begrabener Ort Etna Vulkandampf Etna Vulkanlandschaft Etna Etna Vulkandampf Etna Landschaft
Etna - Begrabener Ort

Bild - Informationen

Beschreibung

Hier wurde ein Ort zu Fusse des Etna, vn dessem Lava Verschütet

Vulkan: Etna

Ort: Insel: Sizilien 

Land : Italien

Autor
Schuberth